Администраторите на Microsoft 365 вече могат да мигрират Google формуляри към Microsoft Forms

Администраторите на Microsoft 365 вече могат да мигрират Google формуляри към Microsoft Forms

Microsoft напоследък обръща повече внимание на уебсайта и приложенията си за формуляри. Сега има информация,


Google Формуляри вече могат да се преобразуват в комплекти за упражнения за ученици

Google Формуляри вече могат да се преобразуват в комплекти за упражнения за ученици

Google добавя нова възможност към своя инструмент за набори от упражнения в Google Classroom. Учителите