Създаване на интерактивна времева линия с CSS и JavaScript

Създаване на интерактивна времева линия с CSS и JavaScript

Ключови изводи Мощна времева линия е лесна за изграждане с помощта на CSS и JavaScript.