Business Plans

Бизнес планът Skinny

Бизнес планът Skinny

Стивън Раз , съосновател и управляващ партньор на Cornerstone Search Group , фирма за търсене на ръководни кадри, специализирана във фармацевтични и биотехнологии. „Той може

Бизнес планът Skinny

Бизнес планът Skinny