Клавишни комбинации на LibreOffice Impress

Клавишни комбинации на LibreOffice Impress

LibreOffice Impress е безплатен редактор на презентации с отворен код за Linux, Windows и Mac OSX. Подобно на Microsoft Powerpoint, Impress ви позволява да създавате, променяте и публикувате висококачествени презентационни слайдове направо от вашия настолен компютър.

Основни клавишни връзки на Libreoffice Impress

LibreOffice Impress предлага достатъчно клавишни връзки за пълен контрол на презентация само с помощта на клавиатурата. Не само това, но стандартните клавишни връзки в Impress включват възможност за редактиране и вмъкване на шаблони и много други вълнуващи функции.

Тази измамна таблица ще ви помогне да овладеете основните клавишни връзки за LibreOffice Impress, за да можете бързо да създавате слайдшоута и да ги представяте лесно.

Linux/Windows macOS функция
Манипулиране на документи
Ctrl + N Command + N Създайте нова презентация Impress.
Ctrl + O Command + O Отворете съществуваща презентация на Impress.
Ctrl + S Command + S Запазете текущата презентация на Impress.
Ctrl + F4 Command + F4 Затворете текущата презентация на Impress.
Ctrl + P Command + P Отпечатайте текущата презентация на Impress.
Ctrl + Shift + R Command + Shift + R Преначертайте текущия прозорец на Impress.
Манипулация на интерфейса
F6 F6 Превключете текущия фокус към следващия подпрозорец в програмата.
Shift + F6 Shift + F6 Превключете текущия фокус към предишния подпрозорец в програмата.
F10 F10 Отворете контекстното меню на файла.
Shift + F10 Shift + F10 Отворете контекстното меню с десен бутон.
Ctrl + Shift + F10 Command + Shift + F10 Превключване на докинг лентата с инструменти в текущия прозорец.
Ctrl + Alt + Shift + Начало Превключете видимостта на главното меню.
Помощна система
F1 F1 Отворете документацията за Libreoffice Impress.
Shift + F1 Shift + F1 Отворете съответната документация за текущата функция.
Shift + F2 Shift + F2 Отворете екрана със съвети.
Преки пътища за прозорец
F5 F5 Отворете прозореца на слайдшоуто.
F7 F7 Отворете прозореца за проверка на правописа.
Shift + F7 Shift + F7 Отворете прозореца Тезаурус.
F11 F11 Отворете прозореца Стилове.
Ctrl + H Command + H Отворете диалоговия прозорец „Намиране и замяна“.
Ctrl + Shift + N Command + Shift + N Отворете диалоговия прозорец „Шаблони“.
Ctrl + Shift + V Command + Shift + V Отворете диалоговия прозорец „Специално поставяне“.
Ctrl + Shift + F5 Command + Shift + F5 Отворете прозореца на навигатора.
Навигация в слайдшоу
Лява стрелка Лява стрелка Отидете на предишния слайд, както и пуснете вградените ефекти.
Дясна стрелка Дясна стрелка Отидете на следващия слайд, както и пуснете вградените ефекти.
Alt + Page Up Отидете на предишния слайд без възпроизвеждане на вградени ефекти.
Alt + страница надолу Отидете на следващия слайд без възпроизвеждане на вградени ефекти.
У дома Отидете до първия слайд в слайдшоуто.
Край Отидете до последния слайд в слайдшоуто.
Esc Esc Затворете прозореца на слайдшоуто.
Избор и навигация
Лява стрелка Лява стрелка Преместете курсора с един знак наляво.
Дясна стрелка Дясна стрелка Преместете курсора с един знак надясно.
Стрелка нагоре Стрелка нагоре Преместване на курсора един ред нагоре.
Стрелка надолу Стрелка надолу Преместете курсора един ред надолу.
Shift + стрелка наляво Shift + стрелка наляво Преместете курсора с един знак наляво и го изберете.
Shift + стрелка надясно Shift + стрелка надясно Преместете курсора с един знак надясно и го изберете.
Shift + стрелка нагоре Shift + стрелка нагоре Преминете един ред нагоре и изберете текста между тях.
Shift + стрелка надолу Shift + стрелка надолу Отидете един ред надолу и изберете текста между тях.
Ctrl + стрелка наляво Command + стрелка наляво Преместете курсора в началото на текущата дума.
Ctrl + стрелка надясно Command + стрелка надясно Преместете курсора в началото на следващата дума.
Ctrl + стрелка нагоре Command + стрелка нагоре Преместете курсора в началото на предишния параграф.
Ctrl + стрелка надолу Command + стрелка надолу Преместване на курсора до края на текущия параграф.
У дома Отидете в началото на текущия ред.
Shift + Начало Отидете в началото на текущия ред и изберете текста между тях.
Ctrl + Начало Отидете в началото на текстовия блок.
Край Отидете до края на текущия ред.
Shift + край Отидете до края на текущия ред и изберете текста между тях.
Ctrl + край Отидете до края на текстовия блок.
Раздел Раздел Придвижване през обектите в текущия слайд.
Shift + Tab Shift + Tab Придвижване през обектите в текущия слайд в обратен ред.
Страница нагоре Преминете към следващия слайд в презентацията.
Page Down Преминаване към предишния слайд в презентацията.
Редактиране на текст
Ctrl + Shift + интервал Command + Shift + интервал Създайте непрекъсваемо пространство.
Shift + Enter Shift + Enter Създайте нов ред, без да създавате нов абзац.
Ctrl + – Command + – Създайте знак за тире.
Ctrl + Shift + – Command + Shift + – Създайте неначупващ знак за тире.
Ctrl + C Command + C Копирайте текущо избрания обект в клипборда.
Ctrl + X Command + X Копирайте текущо избрания обект в клипборда и го изтрийте.
Ctrl + Z Command + Z Отменете последната промяна, която сте направили.
Ctrl + Y Command + Y Повторете последната промяна, която сте направили.
Ctrl + Delete Изтриване на текущия текст до края на думата.
Ctrl + Backspace Command + Backspace Изтриване на текущия текст до началото на думата.
Ctrl + Shift + Delete Изтрийте текущия текст до края на изречението.
Ctrl + Shift + Backspace Command + Shift + Backspace Изтриване на текущия текст до началото на изречението.
Редактиране на групи и обекти
Ctrl + Shift + G Command + Shift + G Групирайте текущо избраните обекти.
Ctrl + Alt + Shift + A Command + Option + Shift + A Разгрупирайте текущо избраните обекти.
Ctrl + Shift + K Command + Shift + K Комбинирайте текущо избраните обекти.
Ctrl + Alt + Shift + K Command + Option + Shift + K Разделете текущо комбинираните обекти.
Лява стрелка Лява стрелка Преместете избрания обект един пиксел наляво.
Дясна стрелка Дясна стрелка Преместете избрания обект един пиксел надясно.
Стрелка нагоре Стрелка нагоре Преместете избрания обект с един пиксел нагоре.
Стрелка надолу Стрелка надолу Преместете избрания обект един пиксел надолу.
Ctrl + плъзгане с мишката Команда + Плъзгане с мишката Създайте копие на текущия обект.
Alt + плъзгане с мишката Опция + плъзгане с мишката Преоразмеряване на текущия обект.
Shift + плъзгане с мишката Shift + плъзгане с мишката Заключете движението на текущия обект в една ос.
Въведете Въведете Създайте обект на контейнер в текущия слайд.
Плъзгащ панел
Въведете Въведете Създайте нов празен слайд.
У дома Изберете първия слайд в презентацията.
Край Изберете последния слайд в презентацията.
Лява стрелка Лява стрелка Изберете предишния слайд в презентацията.
Дясна стрелка Дясна стрелка Изберете следващия слайд в презентацията.
Alt + Shift + Page Down Преместете текущо избраните слайдове с един слайд надолу.
Alt + Shift + Page Up Преместете текущо избраните слайдове с един слайд нагоре.
Alt + Shift + Начало Преместете текущо избраните слайдове в началото на презентацията.
Alt + Shift + End Преместете текущо избраните слайдове в края на презентацията.

Кредит за изображение: Unsplash и Wikimedia Commons . Всички промени от Ramces Red.

12-те най-надеждни твърди диска

12-те най-надеждни твърди диска

Как да създадете плейлист на Spotify в бутилка, който да...

Как да създадете плейлист на Spotify в бутилка, който да...

Коригирайте кода за грешка на Microsoft Store 0x00000000 в Windows

Коригирайте кода за грешка на Microsoft Store 0x00000000 в Windows

Как да коригирате проблема с Malwarebytes „Runtime Error: Could Not...

Как да коригирате проблема с Malwarebytes „Runtime Error: Could Not...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.